โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ
หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งพลับ  ตำบลสมอทอง  อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
เบอร์โทรศัพท์ 0626154782
ข่าวประชาสัมพันธ์
การพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ โดยใช้ 3D4O MODEL คุณครูสภาวดี สมภักดิ์ (อ่าน 162) 30 ส.ค. 64
นวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาการลบจำนวนโดยใช้โปรแกรม LINE เรื่องการลบโดยการเอาออก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ (อ่าน 151) 24 ส.ค. 64
การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ โดยใช้ Love Model (คุณครูวนิดา ดีฝายมาตย์) รร. บ้านทุ่งพลับ (อ่าน 401) 12 ส.ค. 64
การวัดผล ประเมินผลรูปแบบใหม่ โดยใช้ WE CARE WE CAN MAP MODEL (คุณครูเจนจิรา รัตนบุรี) รร. บ้านทุ่งพลับ (อ่าน 171) 12 ส.ค. 64