โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ
หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งพลับ  ตำบลสมอทอง  อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
เบอร์โทรศัพท์ 0626154782
คณะผู้บริหาร

นางณัฐณิชมล พรมรุ่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา