โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ
หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งพลับ  ตำบลสมอทอง  อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
เบอร์โทรศัพท์ 0626154782
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวจงกล ชุมพรัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวดนูนารถ ศิลปรัศมี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1